error image error image error image

Thưởng Thức Rượu Ngô Hương Say Vùng Cao Lào Cai

07/12/2023 291 0
Rượu ngô vùng cao Lào Cai là một đặc sản nổi tiếng với hương vị và mùi thơm đặc trưng được nấu từ ngô và men Hồng Mi. Rượu ngô còn là một phần trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc vùng cao Lào Cai.

Sample Plan