Lao Cai is not only famous for its magnificent pristine natural scenery, but also for the rich cultural heritage of the ethnic groups.

Some famous tourist attractions such as Pho Khang Temple, Bao Nghia Temple, Bao Ha Temple, Phuc Khanh Temple (Bao Yen); Doi Co Temple, Mau Temple, Thuong Temple, Quan Quan (Lao Cai city); Tan An Temple, Ken Temple (Van Ban); Temple of Trung Do, Bac Ha Temple (Bac Ha); Mother Temple (Sa Pa) .... On average, Lao Cai city welcomes about 1,000 visitors to visit the tourist sites.

Determining spiritual tourism is the strength to attract tourists to visit and use the service, Lao Cai city has been carrying out many activities to create a highlight of tourism development. Every year, on the full moon day of January, Lao Cai city held the Festival of Thuong with many cultural activities, attractive art. A number of trade and food services are also launched to stimulate consumption. The festival is a chance for local people and visitors to learn about the Upper Temple, experience folk games, cultural identity of ethnic groups.

In addition, Lao Cai city well organizes cultural and artistic activities during the festival of Thuong temple, restricts issues causing detriment to tourists such as ban on street vendors, superstitious activities, ensure security and order during the festival.

With many famous historical-cultural sites, Lao Cai city is becoming a spiritual tourist destination attracting domestic and foreign tourists. Exploring effectively the destinations, deploying many solutions to develop tourism has helped Lao Cai city become attractive tourist attractions.

Source: Collection

 • Đền Trung đô

  Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà
  Souvenir shop Historical explanation

  Đền Trung Đô là nơi thờ tướng quân Gia Quốc công Vũ Văn Mật cùng các thuộc tướng của mình đã có công xây dựng căn cứ bảo vệ biên cương Tổ quốc và phát triển vùng đất Trung Đô cũng như Bắc Hà thuộc trấn Tuyên Quang xưa (Lào Cai ngày nay) thành trung t

 • Đền Bắc Hà

  ĐT153, tt. Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai
  Souvenir shop

  Đền Bắc Hà được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, thờ phụng hai anh em Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật, người gốc Gia Lộc, Hải Dương, lên động Ngọc Uyển xây dựng căn cứ quân sự, ổn định đời sống dân cư cả một vùng biên giới. Sách sử có ghi: “Đời vua Tự Đức năm t

 • Đền Bảo Hà

  Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên
  Historical explanation

  "Đền Bảo Hà (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) nằm trong ""Quần thể di tích Thần vệ quốc Hoàng Bảy"" (cùng Đền Cô Tân An) từ lâu đã trở thành địa chỉ du lịch tâm linh của hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh mỗi năm trong hành trình ""Du lịch

 • Doi Co Temple

  Phường Bình Minh thành Phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
  Souvenir shop Historical explanation

  Doi Co Temple and Cam Lo Pagoda are located in a nice location in Chieng On Village, Cam Duong Town, Lao Cai Town, now in Binh Minh Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province. In front of it is a stream of green trees leaning against the hills of the big h

 • Đền Chiềng Ken

  Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
  Historical explanation

  Vào đầu thế kỷ 19, tàn quân Cờ Vàng Trung Quốc, sau khi thất bại trong cuộc chiến chống lại triều đình nhà Thanh, chúng đã trở thành phỉ tràn sang nước ta, vào cướp phá Văn Bàn, Than Uyên. Nguyễn Đình Thu cùng con trai là Nguyễn Đình Long đã tập hợp