error image error image error image

Đền Cấm

Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
tplaocai@laocaitourism.vn

Service

Description

Di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Ngôi Đền được xây dựng cách đây gần 200 năm, gắn với công cuộc 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, dưới sự chỉ huy của vua tôi nhà Trần và vai trò đặc biệt của Tướng quốc Trần Quốc Tuấn

Near by

Map