error image error image error image

Đền Cấm

Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
tplaocai@laocaitourism.vn

服务

描述

Di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Ngôi Đền được xây dựng cách đây gần 200 năm, gắn với công cuộc 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, dưới sự chỉ huy của vua tôi nhà Trần và vai trò đặc biệt của Tướng quốc Trần Quốc Tuấn

靠近

地图