• Thị trấn Bắc Hà-Huyện Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
  Thị trấn Bắc Hà-Huyện Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
 • phường Lào Cai, TP Lào Cai Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  phường Lào Cai, TP Lào Cai Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • xã Khánh Yên Thượng - huyện Văn Bàn Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
  xã Khánh Yên Thượng - huyện Văn Bàn Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
 • Tả Van Chư - Bắc Hà - Lào Cai Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
  Tả Van Chư - Bắc Hà - Lào Cai Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
 • Phường Cốc Lếu-TP Lào Cai Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  Phường Cốc Lếu-TP Lào Cai Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • Đường Hoàng Liên-Phường Kim Tân-TP Lào Cai Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  Đường Hoàng Liên-Phường Kim Tân-TP Lào Cai Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
  Thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
 • đường Hoa Quán,, Kim Thành, Đồng Tuyển, Tp. Lào Cai, Lào Cai Xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  đường Hoa Quán,, Kim Thành, Đồng Tuyển, Tp. Lào Cai, Lào Cai Xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • Bac Ha flower valley

  Thải Giàng Phố, Bắc Hà, Lào Cai Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  Thải Giàng Phố, Bắc Hà, Lào Cai Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

  Thai Giang Pho flower valley, Bac Ha District, Lao Cai Province is now a major attraction for visitors to this upland area. With over 200 species of blooming ...

 • Mường Hoa tt. Sa Pa Sa Pa Lào Cai, Việt Nam Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
  Mường Hoa tt. Sa Pa Sa Pa Lào Cai, Việt Nam Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
 • Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
  Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
 • Phường Bình Minh thành Phố Lào Cai tỉnh Lào Cai Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  Phường Bình Minh thành Phố Lào Cai tỉnh Lào Cai Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
  Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
 • ĐT153, tt. Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  ĐT153, tt. Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • Đền Chiềng Ken

  Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
  Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

  Vào đầu thế kỷ 19, tàn quân Cờ Vàng Trung Quốc, sau khi thất bại trong cuộc chiến chống lại triều đình nhà Thanh, chúng đã trở thành ...

 • xã Hầu Thào - huyện Sa Pa Xã Hầu Thào, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
  xã Hầu Thào - huyện Sa Pa Xã Hầu Thào, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
 • Trung tâm thị trấn Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
  Trung tâm thị trấn Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
 • Đền Thượng

  phường Lào Cai, TP Lào Cai Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  phường Lào Cai, TP Lào Cai Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

  Đền Thượng Lào Cai còn có tên Thánh Trần Từ, là một trong những danh thắng lịch sử của vùng Đông Bắc. Đền được xây trên đất thuộc ...