Động Mường Vi
Động Mường Vi
Động Mường Vi
Động Mường Vi
Động Mường Vi

概论

价钱: 自由

电话:

时间去参观一个地方: phút

开放时间: 0:00 - 关闭时间:

电子邮件: dongmuongvi@laocaitourism.vn

地址: xã Mường Vi - huyện Bát Xát Xã Mường Vi, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

"Mường Vi là tiếng Giáy, dịch ra tiếng Việt là Băm Nhỏ (lòng nhỏ). Đây cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại về thần tiên, cảnh giới. Với hệ thống hang liên hoàn, quần thể hang động Mường Vi nổi tiếng và đẹp nhất bởi 3 hang là Pạc Cám, Na Rin và Ná Rim. Trong đó, hang Pạc Cám, Động Mường Vi, Bát Xá tà một động khô, một số nhà khoa học cho rằng, hang có giá trị cao về khảo cổ học vì nơi đây ẩn chứa nhiều dấu tích của người xưa. Hang Na Rin và Ná Rim lại là những động nước kỳ ảo, đẹp lung linh với muôn vàn nhũ đá gắn liền với sự tích về Tiên. Đây là quần thể hang động lớn và đẹp chẳng khác nào '""tiên cảnh"", được xếp hạng là danh thắng cấp quốc gia cần được giữ gìn."

地图

概论

×

"Mường Vi là tiếng Giáy, dịch ra tiếng Việt là Băm Nhỏ (lòng nhỏ). Đây cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại về thần tiên, cảnh giới. Với hệ thống hang liên hoàn, quần thể hang động Mường Vi nổi tiếng và đẹp nhất bởi 3 hang là Pạc Cám, Na Rin và Ná Rim. Trong đó, hang Pạc Cám, Động Mường Vi, Bát Xá tà một động khô, một số nhà khoa học cho rằng, hang có giá trị cao về khảo cổ học vì nơi đây ẩn chứa nhiều dấu tích của người xưa. Hang Na Rin và Ná Rim lại là những động nước kỳ ảo, đẹp lung linh với muôn vàn nhũ đá gắn liền với sự tích về Tiên. Đây là quần thể hang động lớn và đẹp chẳng khác nào '""tiên cảnh"", được xếp hạng là danh thắng cấp quốc gia cần được giữ gìn."

审查和评估


承滴盘
(总数 评论)

样品计划

宿舍

餐饮

景点