Động Mường Vi
Động Mường Vi
Động Mường Vi
Động Mường Vi
Động Mường Vi

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time:

Email: dongmuongvi@laocaitourism.vn

Address: xã Mường Vi - huyện Bát Xát Xã Mường Vi, Huyện Bát Xát, Lao Cai Province

"Mường Vi là tiếng Giáy, dịch ra tiếng Việt là Băm Nhỏ (lòng nhỏ). Đây cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại về thần tiên, cảnh giới. Với hệ thống hang liên hoàn, quần thể hang động Mường Vi nổi tiếng và đẹp nhất bởi 3 hang là Pạc Cám, Na Rin và Ná Rim. Trong đó, hang Pạc Cám, Động Mường Vi, Bát Xá tà một động khô, một số nhà khoa học cho rằng, hang có giá trị cao về khảo cổ học vì nơi đây ẩn chứa nhiều dấu tích của người xưa. Hang Na Rin và Ná Rim lại là những động nước kỳ ảo, đẹp lung linh với muôn vàn nhũ đá gắn liền với sự tích về Tiên. Đây là quần thể hang động lớn và đẹp chẳng khác nào '""tiên cảnh"", được xếp hạng là danh thắng cấp quốc gia cần được giữ gìn."

Map

Introdution

×

"Mường Vi là tiếng Giáy, dịch ra tiếng Việt là Băm Nhỏ (lòng nhỏ). Đây cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại về thần tiên, cảnh giới. Với hệ thống hang liên hoàn, quần thể hang động Mường Vi nổi tiếng và đẹp nhất bởi 3 hang là Pạc Cám, Na Rin và Ná Rim. Trong đó, hang Pạc Cám, Động Mường Vi, Bát Xá tà một động khô, một số nhà khoa học cho rằng, hang có giá trị cao về khảo cổ học vì nơi đây ẩn chứa nhiều dấu tích của người xưa. Hang Na Rin và Ná Rim lại là những động nước kỳ ảo, đẹp lung linh với muôn vàn nhũ đá gắn liền với sự tích về Tiên. Đây là quần thể hang động lớn và đẹp chẳng khác nào '""tiên cảnh"", được xếp hạng là danh thắng cấp quốc gia cần được giữ gìn."

Type


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions