error image error image error image

李子贸易促进和消费周 Tam Hoa - Bac Ha, Vai Thieu - Bac Giang, Mango - Son La 在老街市

10/06/2021
0
6978
Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
支持老街省北河区、北江省、山罗省推广三和李、荔枝、芒果等产品的消费。 老街省工贸厅举办贸易周,促进老街市三和北河李子-老街、北江荔枝和山拉芒果的消费。