error image error image error image

Di tích “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Cai (23 - 24/9/1958)

Đường Minh Khai Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
tplaocai@laocaitourism.vn

Service

Description

Di tích văn hóa lịch sử quốc gia nằm trên đường Minh Khai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Đây là công trình lịch sử văn hóa quý giá, là địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn, niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Near by

Map