Đền Trung đô
Đền Trung đô
Đền Trung đô
Đền Trung đô
Đền Trung đô

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time:

Email: dentrungdo@laocaitourism.vn

Address: Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Lao Cai Province

Đền Trung Đô là nơi thờ tướng quân Gia Quốc công Vũ Văn Mật cùng các thuộc tướng của mình đã có công xây dựng căn cứ bảo vệ biên cương Tổ quốc và phát triển vùng đất Trung Đô cũng như Bắc Hà thuộc trấn Tuyên Quang xưa (Lào Cai ngày nay) thành trung tâm kinh tế - xã hội thời bấy giờ.

Map

Introdution

×

Đền Trung Đô là nơi thờ tướng quân Gia Quốc công Vũ Văn Mật cùng các thuộc tướng của mình đã có công xây dựng căn cứ bảo vệ biên cương Tổ quốc và phát triển vùng đất Trung Đô cũng như Bắc Hà thuộc trấn Tuyên Quang xưa (Lào Cai ngày nay) thành trung tâm kinh tế - xã hội thời bấy giờ.

Type


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions