error image error image error image

Lễ Hội Tuyết Sa Pa sẽ tổ chức vào mùa Noel 2023

09/11/2023 855 0
Sự kiện thường niên “Lễ hội tuyết Sa Pa” năm 2023 sẽ được tổ chức vào đúng dịp lễ Noel từ ngày 23-25/12/2023 tại Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch số 02 Fasipan, Sa Pa, Lào Cai.

Sample Plan