error image error image error image

Khám phá điệu múa ngựa của người Nùng Dín

22/03/2024 144 0
Trước đây điệu múa ngựa giấy của người Nùng Dín ở Lào Cai là một phong tục để tiễn đưa người quá cố về với tổ tiên. Giờ đây nó còn được biểu diễn trong những ngày hội của bản làng, hội thi văn nghệ quần chúng.

Sample Plan