error image error image error image

Đến Lào Cai du xuân đừng bỏ lỡ khám phá lễ hội Xuống đồng của đồng bào Tày

19/02/2024 341 0
Lễ hội Xuống đồng là lễ hội truyền thống của đồng bào Tày, Giáy. Lễ hội được tổ chức với mục đính để tạ ơn thần linh, cầu xin thần linh phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, dân làng ấm no, hạnh phúc.

Sample Plan