error image error image error image

Tổ chức bồi dưỡng và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm tại thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát và huyện Văn Bàn - Bảo Yên năm 2023

27/03/2023 1345 0
Nhằm nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm chuyên nghiệp. Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức bồi dưỡng và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm tại thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát và huyện Văn Bàn - Bảo Yên năm 2023

Đối tượng là công dân Việt Nam thường trú tại Lào Cai hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có nhu cầu tham gia kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Đối với nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm, thời gian diễn ra từ ngày 27/03 - 01/4/2023 tại thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát, huyện Bảo Yên. Cụ thể :

- Từ ngày  27/03 - 28/03/2023: Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng tại thị xã Sa Pa

- Từ ngày  29/03 - 30/03/2023: Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng tại huyện Bát Xát

- Từ ngày 31/03 - 01/04/2023: Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng tại huyện Bảo Yên giành cho các học viên của huyện Bảo Yên và Văn Bàn

Đối với nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, lịch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm được thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Du lịch.

Nội dung kiểm tra nghiệp vụ Hướng dẫn viên tại điểm bao gồm:

1. Lý thuyết về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm: Đặc điểm tâm lý khách du lịch theo thị trường, giới tính, lứa tuổi; Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, bằng ngôn ngữ cơ thể; Kỹ năng giải quyết tình huống; Quy trình hướng dẫn du lịch tại điểm, các kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt.

2. Kiến thức về khu du lịch, điểm du lịch: Khái quát chung về địa phương; Khái quát chung về lịch sử phát triển của khu du lịch, điểm du lịch; Các đặc điểm cơ bản của khu du lịch, điểm du lịch; So sánh giá trị của khu du lịch, điểm du lịch của địa phương với một vài khu du lịch, điểm du lịch tương đồng;

3. Thực hành bài giới thiệu về khu du lịch, điểm du lịch.

Công dân có nhu cầu tham gia kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp hồ sơ về Bộ phận một cửa Sở Du lịch, Tầng 2, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Thành phần hồ sơ và lệ phí thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 61, Luật Du lịch.

Sau khi kết thúc kỳ kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm, các học viên đạt yêu cầu sẽ được Sở Du lịch Lào Cai cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

Phan Phượng

Related Post

Sample Plan