Công điện về việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc

10/02/2020 677 0
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 164/TTg-KGVX về việc tăng cường phòng, chống dịch do vi rút corona gây ra, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công điện yêu cầu các cơ sở lưu trú rà soát, thống kê và có biện pháp xử lý cụ thể với khách lưu trú tại khách sạn.

Sample Plan

Interesting Tours