error image error image error image

Trải nghiệm văn hóa

Thiết lập lại

(2) Giới thiệu về quá trình cai trị và lịch sử xây dựng dinh Hoàng A Tưởng

13/05/2019
0
3153
Ông Hoàng Yến Tchao là thổ ty vùng Bắc Hà, cai trị vùng đất này từ năm 1905 đến năm 1950, đây là một chức quan ở vùng dân tộc thiểu số thời bấy giờ.

(1) Giới thiệu chung về dinh hoàng A Tưởng

13/05/2019
0
2406
Chào mừng quý khách đến với dinh thự Hoàng A Tưởng.

Trang sức Bạc của phụ nữ dân tộc Dao Đỏ

29/10/2018
0
3943
Lào Cai - một vùng văn hoá phong phú bởi sự giao hoà của nhiều dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có những di sản văn hóa truyền thống độc đáo của riêng mình. Trong đó, đồ trang sức bạc của người Dao Đỏ nổi bật hơn cả. Nó liên quan tới nếp sống sinh hoạt cũng như trong tín ngưỡng. Với phụ nữ thì trang

Di Sản Văn Hóa Lào Cai

22/04/2018
0
9167
Di Sản Văn Hóa Lào Cai Cần Được Giữ Gìn Với phương châm lấy văn hóa dân tộc là nền tảng cho việc tạo ra các thế mạnh, các sản phẩm du lịch, đồng thời gắn việc khai thác du lịch với bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số để thu hút khách du lịch; qua đó di sản văn hóa các dân tộc Lào Cai được bảo tồn v

Tin Mới Nhất

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn