error image error image error image

Tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái tại Đền Thượng và Đền Am để trùng tu và sửa chữa

23/04/2024 231 0
Ngày 17/4, UBND thành phố Lào Cai đã ra thông báo số 377/TB-UBND về việc tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại đền Thượng và đền Am để Tu bổ, tôn tạo khu Di tịch

Cổng đền thượng Lào Cai

Việc tạm dừng đón khách tới tham quan, chiêm bái tại đền Thượng và đền Am, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai bắt đầu từ ngày 16/04/2024 (tức ngày 8/3 năm Giáp Thìn) đến ngày 31/08/2024 (tức ngày 28/7 năm Giáp Thìn). Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Thượng, đền Am sẽ được thực hiện với quy mô lớn. Trong đó, đền Thượng sẽ hạ giải để tôn tạo tòa đền chính, nghi môn nội, nhà tả vu, nhà hữu vu, nhà sắp lễ, lầu cô, lầu mẫu cửu trùng thiên, lầu hóa vàng....Với đền Am, sẽ thực hiện hạ giải trùng tu tòa đền chính, nhà sắp lễ, lầu mẫu cửu trùng thiên, lầu hóa vàng. Đồng thời, Ban Quản lý di tích thành phố Lào Cai cũng sẽ cải tạo, chỉnh trang sân vườn và công trình phụ, cảnh xung quanh Di tích lịch sử văn hóa quốc gia của đền Thượng và đền Am.

Danh mục và vị trí các hạng mục sẽ được trùng tu, sửa chữa tại đền Thượng và đền Am

          Sau khi tu sửa khu Di tích Đền Thượng và Đền Am sẽ là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến chiếm bái, cầu may và bình an.

Kim Anh

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu