error image error image error image

Thông tin xe khách tuyến nội tỉnh Lào Cai 2022

01/03/2022 26804 0
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách được thuận tiện, nhanh chóng khi đi thăm quan, du lịch các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch gửi đến các bạn thông tin về xe khách đi các huyện từ thành phố Lào Cai.

1. Tuyến Lào Cai – Bắc Hà.

Tên doanh nghiệp

Số điện thoại

Bến đi

Giờ xuất phát

Bến đến

Giờ xuất phát

Ghi Chú

HTX VT Tuấn Hồng

0913.299.948


01699.345.787


0945.531.599


0988.478.472


0913.299.948


0976.100.711


0972.518.304

Lào Cai

6h30

Bắc Hà

12h

Cự Ly 70km

HTX VT Tuấn Hồng

LàoCai

9h

Bắc Hà

13h

Cự Ly 70km

HTX VT Hoàng Liên

Bắc Hà

5h30

Lào Cai

8h

Cự Ly 70km

HTX VT HK Hải Nam

Bắc Hà

6h

Lào Cai

15h

Cự Ly 70km

C.TY TNHH Thuật Thu

Bắc Hà

6h30

Lào Cai

9h30

Cự Ly 70km

HTX VT Tuấn Hồng

Bắc Hà

7h

Lào Cai

11h

Cự Ly 70km

HTX VT HK Hải Nam

Bắc Hà

8h

Lào Cai

10h30

Cự Ly 70km

HTX VT HK Hải Nam

Bắc Hà

9h10

Lào Cai

13h30

Cự Ly 70km

HTX VT Hoàng Liên

Bắc Hà

11h20

Lào Cai

14h

Cự Ly 70km

2. Tuyến Lào Cai – Sa Pa

Tên doanh nghiệp

Số điện thoại

Bến đi

Giờ xuất phát

Bến đến

Giờ xuất phát

Ghi Chú

Lào Cai – Sa Pa

1900.575.725

 

0888.883.886

 

02143.887.733

 

02143.771.727

Lào Cai

7h

SaPa

12h30

Cự Ly 70km

SaPa

10h

Lào Cai

15h

Cự Ly 70km

3. Tuyến Phố Lu – TP Lào Cai

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

Ghi Chú

HTX VT Hoàng Liên

02143.895.895

 

0962138862

Phố Lu

4h45

Lào Cai

10h

Cự Ly: 38km

HTX VT Phố Lu

Phố Lu

5h

Lào Cai

7h30

Cự Ly: 38km

HTX VT Phố Lu

Phố Lu

5h15

Lào Cai

7h30

Cự Ly: 38km

HTX VT Hoàng Liên

Phố Lu

6h

Lào Cai

8h15

Cự Ly: 38km

HTX VT Lan Phương

Phố Lu

6h30

Lào Cai

9h

Cự Ly: 38km

HTX VT Lan Phương

Phố Lu

7h

Lào Cai

10h

Cự Ly: 38km

HTX VT Lan Phương

Phố Lu

10h30

Lào Cai

13h15

Cự Ly: 38km

HTX VT Lan Phương

Phố Lu

15h30

Lào Cai

6h30

Cự Ly: 38km

HTX VT Phố Lu

Phố Lu
(Bắc Ngầm)

5h

Lào Cai

9h30

Cự Ly: 40km

HTX VT Hoàng Liên

Phố Lu
(Bắc Ngầm)

5h

Lào Cai

11h30

Cự Ly: 40km

HTX VT Phố Lu

Phố Lu
(Bắc Ngầm)

12h

Lào Cai

14h30

Cự Ly: 40km

 

4. Tuyến TP. Lào Cai – SiMaCai

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

Ghi Chú

HTX VT Tuấn Hồng

0912.294.602


01679.880.668


0983.535.402


01699.850.287


0914.952.383
 
0912.368.933

Lào Cai

5h15

Si Ma Cai

10h15

Cự Ly: 110km

DNTN VT Trần phương

Lào Cai

7h15

Si Ma Cai

12h30

Cự Ly: 110km

DNTN VT Trần phương

Lào Cai

8h30

Si Ma Cai

13h45

Cự Ly: 110km

DNTN VT Trần phương

Lào Cai

11h45

Si Ma Cai

5h30

Cự Ly: 110km

C.Ty TNHH Thuật Thu

Si Ma Cai

5h15

Lào Cai

10h15

Cự Ly: 110km

DNTN Tuấn Hoa

Si Ma Cai

7h

Lào Cai

15h30

Cự Ly: 110km

HTX VT Tuấn Hồng

Si Ma Cai

8h

Lào Cai

13h

Cự Ly: 110km

5. Tuyến TP. Lào Cai – Bảo Yên

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

Ghi Chú

DNTN Tuấn Hoa

01236.999.095
 
0972.906.901


0982.023.627


0977.705.980
  
0912.677.256
 
 0978.367.666


0973.954.222

Lào Cai

8h

Bảo Yên
(PhốRàng)

14h15

Cự Ly: 76km

HTX VT Linh Trang

Bảo Yên
(Nghĩa Đô)

6h

Lào Cai

12h30

Cự Ly: 76km

HTX VT Hoàng Liên

Bảo Yên
(Nghĩa Đô)

7h

Lào Cai

11h

Cự Ly: 76km

DN VT HK Bích Thủy

Bảo Yên
(Phố Ràng)

5h30

Lào Cai

12h30

Cự Ly: 76km

HTX VT Linh Trang

Bảo Yên
(Phố Ràng)

6h

Lào Cai

10h20

Cự Ly: 76km

HTX VT Hoàng Liên

Bảo Yên
(Phố Ràng)

6h30

Lào Cai

10h30

Cự Ly: 76km

HTX VT Linh Trang

Bảo Yên
(Phố Ràng)

7h

Lào Cai

11h30

Cự Ly: 76km

HTX VT Hoàng Liên

Bảo Yên
(Phố Ràng)

7h50

Lào Cai

14h

Cự Ly: 76km

6. Tuyến Bảo Yên – Si Ma Cai

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

Ghi Chú

HTX VT Hoàng Liên

02143.895.895

Bảo Yên

5h15

Si Ma Cai

9h30

Cự Ly: 79km

7. Tuyến Lào Cai – Văn Bàn

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

Ghi Chú

HTX VT Tuấn Hồng

0823.397.397

 

097.543.9997

 

02143.895.895

Lào Cai

7h

Văn Bàn
(Khánh Yên

15h

Cự Ly: 75km

HTX VT Hữu Nghị

Lào Cai

8h

Văn Bàn
(Khánh Yên

14h30

Cự Ly: 75km

CTTNHH MTVT&DV Ngọc Thuyên

Lào Cai

9h

Văn Bàn
(Khánh Yên

14h

Cự Ly: 75km

HTX VTTuấn Hồng

Lào Cai

10h55

Văn Bàn
(Khánh Yên

6h25

Cự Ly: 75km

HTX VT Hữu Nghị

Lào Cai

11h30

Văn Bàn
(Khánh Yên

6h

Cự Ly: 75km

HTX VT Đồng Tâm

Lào Cai

12h

Văn Bàn (Minh Lương)

6h

Cự Ly: 105km

CTTNHH MTVT&DV Ngọc Thuyên

Văn Bàn
(Liêm Phú)

5h10

Văn Bàn
(Khánh Yên)

5h40

Cự Ly: 15km

HTX VT Hữu Nghị

Văn Bàn
(Liêm Phú)

7h

Văn Bàn
(Khánh Yên)

8h

Cự Ly: 15km

HTX VT Hữu Nghị

Văn Bàn
(Khánh Yên)

9h30

Lào Cai

14h30

Cự Ly: 75km

DNTN VT Trần Phương

Lào Cai

5h

Văn Bàn (Minh Lương)

13h30

Cự Ly: 105km

C.Ty TNHH TM Tân Bình

Lào Cai

5h30

Văn Bàn (Minh Lương)

12h

Cự Ly: 105km

HTX VTTuấn Hồng

Lào Cai

7h30

Văn Bàn (Minh Lương)

14h30

Cự Ly: 105km

HTX VTTuấn Hồng

Văn Bàn
(Minh Lương)

5h30

Lào Cai

10h55

Cự Ly: 105km

C.Ty TNHH TM Tân Bình

Văn Bàn
(Minh Lương)

7h

Văn Bàn
(Khánh Yên)

8h30

Cự Ly: 30km

C.Ty TNHH TM Tân Bình

Lào Cai

13h

Văn Bàn (Võ Lao)

17h

Cự Ly: 50km

C.Ty TNHH TM Tân Bình

Lào Cai

6h15

Văn Bàn (Khánh Hạ)

11h

Cự Ly: 75km

HTX VTTuấn Hồng

Văn Bàn

6h30

Lào Cai

14h10

Cự Ly: 50km

CTTNHH MTVT&DV Ngọc Thuyên

Văn Bàn

12h

Lào Cai

15h

Cự Ly: 50km

8. Tuyến Lào Cai – Mường Khương

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

Ghi Chú

C.ty LDPT GTVT Lào Vân

0972.899.840
 
01695.580.452


01672.015.497
 
0975.074.541
 
0976.097.354
 
0945.531.756
 
0977.665.185

Lào Cai

6h20

Mường Khương

7h

Cự Ly: 55km

HTX VT Tuấn Hồng

Lào Cai

7h15

Mường Khương

10h

Cự Ly: 55km

HTX VT Tuấn Hồng

Lào Cai

13h

Mường Khương

15h15

Cự Ly: 55km

C.ty LDPT GTVT Lào Vân

Mường Khương

13h30

Lào Cai

10h30

Cự Ly: 55km

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

6h10

Lào Cai

9h30

Cự Ly: 55km

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

8h

Lào Cai

11h55

Cự Ly: 55km

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

8h30

Lào Cai

13h30

Cự Ly: 55km

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

9h30

Lào Cai

12h30

Cự Ly: 55km

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

12h40

Lào Cai

15h30

Cự Ly: 55km

HTX VTTuấn Hồng

Mường Khương

14h40

Lào Cai

6h

Cự Ly: 55km

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

15h30

Lào Cai

6h40

Cự Ly: 55km

HTX VTTuấn Hồng

Mường Khương

15h30

Lào Cai

6h40

Cự Ly: 55km

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Mường Khương

16h30

Lào Cai

5h30

Cự Ly: 55km

C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân

Lào Cai

7h40

Mường Khương
(Pha Long)

12h45

Cự Ly: 77km

C.Ty CPVT Lào Cai

Lào Cai

10h

Mường Khương
(Pha Long)

14h

Cự Ly: 77km

C.ty LDPT GTVT Lào Vân

Mường Khương
(Pha Long)

6h30

Lào Cai

14h

Cự Ly: 77km

9. Tuyến Tp Lào Cai Bát Xát

Tên Doanh Nghiệp

Số điện thoại

Bến Đi

Giờ Xuất Phát

Bến Đến

Giờ Xuất Phát

Ghi Chú

C.ty CPVT Lào Cai

0976.689.389


0989.923.625

Lào Cai

7h

Bát Xát
(Nậm Trạc)

10h30

Cự Ly: 58km

HTX VT Tuấn Hồng

Lào Cai

10h

Bát Xát
(A Mú Sung)

14h

Cự Ly: 67km

C.ty CPVT Lào Cai

Lào Cai

12h

Bát Xát
(Nậm Trạc)

15h

Cự Ly: 58km

HTX VT Tuấn Hồng

Lào Cai

16h

Bát Xát
(A Mú Sung)

6h30

Cự Ly: 67km

DNTN VT Văn Ngọc

Bát Xát
(Trịnh Tường)

 

Lào Cai

 

Cự Ly: 45km

DNTN VT Văn Ngọc

Lào Cai

 

Bát Xát
(Mường Hum)

 

Cự Ly: 48km

DNTN VT Văn Ngọc

Lào Cai

7h30

Bát Xát
(Ý Tý)

13h

Cự Ly: 78km

HTX VTTuấn Hồng

Lào Cai

11h30

Bát Xát
(Nậm Pung)

6h

Cự Ly: 55km

DNTN VT Văn Ngọc

Lào Cai

13h

Bát Xát
(Ý Tý)

6h

Cự Ly: 78km

Để được hỗ trợ tư vấn các vấn đề về du lịch khi đi du lịch Lào Cai du khách vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai; Địa chỉ: số 02 Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Điện thoại 02143.871.975; Website: dulichlaocai.vn; laocaitourism.vn; dulichtaybac.vn.

Vũ Khánh

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu