error image error image error image

Family Coffee

Nậm Sắt Bắc Hà Lào Cai Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
familycoffee@laocaitourism.vn

Service

Description

"Cafe 25k other drinks 30k"

Near by

Map