error image error image error image

Family Coffee

Nậm Sắt Bắc Hà Lào Cai Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
familycoffee@laocaitourism.vn

服务

描述

"Cafe 25k các loại đồ uống khác 30k"

靠近

地图