error image error image error image

Family Coffee

Nậm Sắt Bắc Hà Lào Cai Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
familycoffee@laocaitourism.vn

Dịch vụ

Mô tả

"Cafe 25k các loại đồ uống khác 30k"

Những điểm lân cận

Bản đồ