Hồ Na Cồ
Hồ Na Cồ
Hồ Na Cồ
Hồ Na Cồ
Hồ Na Cồ
Hồ Na Cồ

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time:

Email: honaco@laocaitourism.vn

Address: Thị trấn Bắc Hà-Huyện Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lao Cai Province

Theo ngôn ngữ của dân tộc Tày "Na" là ruộng lúa "Cồ" là rừng dẻ, "na cồ" nghĩa là ruộng lúa và rừng dẻ.chứng tỏ xưa kia chỗ này có một rừng dẻ và ruộng lúa, một phong cảnh tuyệt đẹp,ngày nay không còn nữa, nó nhường lại cho những gì mà con người đã và đang đầu tư xây dựng

Map

Introdution

×

Theo ngôn ngữ của dân tộc Tày "Na" là ruộng lúa "Cồ" là rừng dẻ, "na cồ" nghĩa là ruộng lúa và rừng dẻ.chứng tỏ xưa kia chỗ này có một rừng dẻ và ruộng lúa, một phong cảnh tuyệt đẹp,ngày nay không còn nữa, nó nhường lại cho những gì mà con người đã và đang đầu tư xây dựng

Type


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions