error image error image error image

Tưng bừng ngày hội Hương Cốm Hợp Thành

16/10/2023 1780 0
Sáng ngày 15/10, tại chợ Văn hóa Hợp Thành – Tả Phời, Đảng ủy – UBND xã Hợp Thành đã tưng bừng tổ chức ngày hội Hương cốm Hợp Thành lần thứ V năm 2023.

样品计划