error image error image error image

Hội chợ Việt Trung 2023

20/10/2023 1588 0
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt- Trung (Lào Cai) lần thứ 23 năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 15/11/2023 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

样品计划