error image error image error image

Danh sách cơ sở lưu trú huyện Bảo Yên

01/11/2022 1915 0
Bảo Yên nổi tiếng với điểm du lịch tâm linh đền Bảo Hà, du lịch cộng đồng tại Nghĩa Đô. Mỗi năm có hàng chục nghìn lượt khách tới tham quan, chiêm bái. Để phục vụ du khách tìm kiếm địa chỉ lưu trú phù hợp, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai giới thiệu cơ sở lưu trú tại huyện Bảo Yên.

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Điện thoại (Chủ cơ sở/GĐ quản lý)

 
 

I

NHÀ NGHỈ

 

 

 

 

PHỐ RÀNG

 

 

 

1

Nhà nghỉ Xuân Thảo Tơ

TDP 2A

0984650569

 

2

Nhà nghỉ Thanh Tùng 2

TDP 2A

0987408230

 

3

Nhà nghỉ Phượng Nhàn

TDP 2B

0973948370

 

4

Nhà nghỉ Hùng Mạnh

TDP 3B

0369519889

 

5

Nhà nghỉ Lan Chi

TDP 3B

0912593103

 

6

Nhà khách UBND huyện

TDP 4B

 

 

7

Nhà nghỉ Thanh Tùng 1

TDP 5A

0987408230

 

8

Nhà nghỉ Hà Thành

TDP 6B

0967882567

 

9

Nhà nghỉ Phố Ràng

TDP 6B

032674702

 

10

Nhà nghỉ Quyền Anh

TDP 6B

0982963836

 

11

Nhà nghỉ 27/7

TDP 6B

0328237330

 

12

Nhà nghỉ Phố Núi

TDP 6B

0912999930

 

13

Nhà nghỉ Ngọc Anh

TDP 6B

0943155583

 

14

Nhà nghỉ Hoàng Phi

TD 7

0978808866

 

15

Nhà nghỉ Hồng Gấm

TDP 7

0985119896

 

16

Nhà nghỉ Ánh Dương

TDP 7

0915500739

 

17

Nhà nghỉ Quang Minh

TDP 9B

0982243041

 

 

XÃ BẢO HÀ

 

 

 

1

Nhà nghỉ Cúc Thảo

Bản Bảo Vinh

0987569663

 

2

Nhà nghỉ Kiên Liên

Bản Bảo Vinh

0388552452

 

3

Nhà nghỉ Bà Pháo

Bản Bảo Vinh

0985325632

 

4

Nhà nghỉ Cường Nghề

Bản Bảo Vinh

0914365369

 

5

Nhà nghỉ Thu Đại

Bản Bảo Vinh

0388369321

 

6

Nhà nghỉ Mạnh Huyền

Bản Bảo Vinh

0324665632

 

7

Nhà nghỉ Liên Qua

Bản Bảo Vinh

0978256412

 

8

Nhà nghỉ Hòa Tam

Bản Bảo Vinh

0983745256

 

9

Nhà nghỉ Hải Huyền

Bản Bảo Vinh

0969012452

 

10

Nhà nghỉ Chung Gái

Bản Bảo Vinh

035614525

 

11

Nhà nghỉ Hồng Mai

Bản Bảo Vinh

 

 

12

Nhà nghỉ Hùng Loan

Bản Bảo Vinh

0982077312

 

13

Nhà nghỉ Ngọc Hợi

Bản Bảo Vinh

 

 

14

Nhà nghỉ Y Huệ

Bản Bảo Vinh

 

 

15

Nhà nghỉ Định Anh

Bản Bảo Vinh

032656314

 

16

Nhà nghỉ Tuấn Yến

Bản Bảo Vinh

0988321357

 

17

Nhà nghỉ Tiên Anh

Bản Bảo Vinh

 

 

18

Nhà nghỉ Phúc Liên

Bản Bảo Vinh

 

 

19

Nhà nghỉ Đức Mạnh

Bản Bảo Vinh

 

 

20

Nhà nghỉ Thành Gọn

Bản Bảo Vinh

0388
56269

 

21

Nhà nghỉ Nam Tính

Bản Bảo Vinh

 

 

22

Nhà nghỉ Hòa Tường

Bản Bảo Vinh

 

 

23

Nhà nghỉ Hà Phương

Bản Bảo Vinh

0987457142

 

24

Nhà nghỉ Hùng Thanh

Bản Bảo Vinh

 

 

25

Nhà nghỉ Khải Tâm

Bản Bảo Vinh

 

 

26

Nhà nghỉ Xuân Xuân

Bản Bảo Vinh

0987563146

 

27

Nhà nghỉ Hùng Hiên

Bản Bảo Vinh

 

 

28

Nhà nghỉ Hiền Điểm

Bản Bảo Vinh

0914562354

 

29

Nhà nghỉ Thật Oanh

Bản Bảo Vinh

 

 

30

Nhà nghỉ Thịnh Nguyệt

Bản Bảo Vinh

 

 

31

Nhà nghỉ Nam Lan

Bản Bảo Vinh

0987041321

 

32

Nhà nghỉ Tâm Hanh

Bản Bảo Vinh

 

 

33

Nhà nghỉ Phúc Tân

Bản Bảo Vinh

 

 

34

Nhà nghỉ Đông Thu

Bản Bảo Vinh

0388612478

 

35

Nhà nghỉ Nghĩa Mai

Bản Bảo Vinh

 

 

36

Nhà nghỉ Tuyết Hợp

Bản Bảo Vinh

 

 

37

Nhà nghỉ Hương Xưa

Bản Bảo Vinh

0388546178

 

38

Nhà nghỉ Tuân Hương

Bản Bảo Vinh

 

 

39

Nhà nghỉ Thủy Ngân

Bản Bảo Vinh

 

 

40

Nhà trọ Vinh Chóng

Bản Bảo Vinh

 

 

41

Nhà nghỉ Sao Mai

Bản Bảo Vinh

 

 

42

Nhà nghỉ Mạnh Tuấn

Bản Bảo Vinh

0982373124

 

43

Nhà nghỉ Tích Sao

Bản Bảo Vinh

0912413541

 

44

Nhà nghỉ Minh Phương

Bản Bảo Vinh

 

 

45

Nhà nghỉ Tuấn Thuấn

Bản Bảo Vinh

 

 

46

Nhà nghỉ Minh Nơi

Bản Bảo Vinh

 

 

47

Nhà nghỉ Nghị Doanh

Bản Bảo Vinh

0987145328

 

48

Nhà nghỉ Lâm Hoài

Bản Bảo Vinh

 

 

49

Nhà nghỉ Lý Tịnh

Bản Bảo Vinh

 

 

50

Nhà nghỉ Sen Duẩn

Bản Bảo Vinh

 

 

51

Nhà nghỉ Thanh Hảo

Bản Bảo Vinh

 

 

52

Nhà nghỉ Hồng Thực

Bản Bảo Vinh

0356722315

 

53

Nhà nghỉ Bảo Lâm Ngân

Bản Lâm Sản

 

 

54

Nhà nghỉ Dung Toàn

Bản Liên Hà 2

0985325361

 

55

Nhà nghỉ Văn Minh

Bản Liên Hà 2

 

 

56

Nhà nghỉ Việt Hảo

Bản Liên Hà 2

 

 

57

Nhà nghỉ Thành Thu

Bản Liên Hà 2

 

 

58

Nhà nghỉ Sơn Xoan

Bản Liên Hà 2

0385123478

 

59

Nhà nghỉ Ngọc Lâm

Bản Liên Hà 2

 

 

60

Nhà nghỉ Tuấn Trường

Bản Liên Hà 2

0987075312

 

61

Nhà nghỉ Mây Hồng

Bản Liên Hà 2

 

 

62

Nhà trọ Thanh Hoa

Bản Liên Hà 2

 

 

63

Nhà Nghỉ Hoàng Liên

Bản Liên Hà 2

0356879556

 

 

THƯỢNG HÀ

 

 

 

1

Nhà nghỉ Bảo Ngọc

Bản 9 Vài Siêu, xã Thượng Hà

0975918942

 

2

Nhà nghỉ Tú Tài

Bản 9 Vài Siêu, xã Thượng Hà

0362619621

 

 

TÂN DƯƠNG

 

 

 

1

Quyền Anh

Bản Mỏ Đá, xã Tân Dương

0985696340

 

2

Tân Dương

Bản Mỏ Đá, xã Tân Dương

0384389946

 

II

NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ (Homestay)

 

 

 

 

Nghĩa Đô

 

 

 

1

Hoàng Thị Thúy

Bản Hón - Nghĩa Đô

0789.036.922

 

 

2

Hoàng Văn Bóng

Mường Kem - Nghĩa Đô

0975.940.072

 

 

3

Hoàng Văn Nha

Bản Hón - Nghĩa Đô

0379.544.701

 

 

4

Nguyễn Thị San

Nà Khương - Nghĩa Đô

0356.143.700

 

 

5

Hoàng Văn Như

Bản Hón - Nghĩa Đô

0972.690.647

 

 

6

Lương Văn Tình

Thâm Mạ - Nghĩa Đô

0987.554.759

 

 

7

Cổ Văn Sông

Nặm Cằm - Nghĩa Đô

0355.098.248

 

 

8

Lương Xuân Thăng

Nặm Cằm - Nghĩa Đô

0338.243.162

 

 

9

Lương Thị Nương

Nà Khương - Nghĩa Đô

0398.935.407

 

 

10

Hoàng Văn Tấn

Nà Khương - Nghĩa Đô

0355.428.395

 

 

11

Ma Thị Tắt

Nà Khương - Nghĩa Đô

0788.080.682

 

 

12

Ma Văn Tiến

Bản Rịa - Nghĩa Đô

0366.811.596

 

 

13

Đặng Thị Thấy

Bản Rịa - Nghĩa Đô

0378.611.460

 

 

14

Cổ Văn Minh

Bản Ràng - Nghĩa Đô

0328.595.478

 

 

15

Hoàng Văn Quyết

Nà Khương - Nghĩa Đô

0357.952.618

 

 

16

Cổ Kim Vệ

Nặm Cằm - Nghĩa Đô

0333.495.609

 

 

17

Cổ Văn Duyên

Nặm Cằm - Nghĩa Đô

0363.034.669

 

 

 

XÃ PHÚC KHÁNH

 

 

 

1

Hoàng Lan Hương

Thôn Đồng Mòng 2, xã Phúc Khánh

0974158879

 

TỔNG SỐ: 102

 

Phan Phượng

相关文章

样品计划