error image error image error image

Bac Ha cuisine

Tổ Dân Phố số 3 - Nậm Sắt - Bắc Hà - Lào Cai Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
atbh@laocaitourism.vn
0975836371

Service

Description

"Pigs from 200k

Winning from 300k / pot "

Near by

Map