error image error image error image

Ẩm thực Bắc Hà

Tổ Dân Phố số 3 - Nậm Sắt - Bắc Hà - Lào Cai Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
atbh@laocaitourism.vn
0975836371

Dịch vụ

Mô tả

"Lợn mẹt từ 200k

Thắng cố từ 300k/ nồi"

Những điểm lân cận

Bản đồ