error image error image error image

Hải Phương Quán

đường 20-9, Bắc Hà, Lào Cai Đường 20/9, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
phuongtrieu100394@gmail.com
0982608872

服务

描述

Bún chả Hà Nội, Bún cá dọc mùng, Bún ốc giá từ 30k

靠近

地图