error image error image error image

Tập huấn “Kỹ năng sử dụng các phần mềm áp dụng cho các cơ sở lưu trú về công tác thống kê và dự báo thị trường khách du lịch” năm 2024

28/03/2024 161 0
Sáng ngày 27/3/2024, Sở Du lịch Lào Cai phối hợp với Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị tập huấn “Kỹ năng sử dụng các phần mềm áp dụng cho các cơ sở lưu trú về công tác thống kê và dự báo thị trường khách du lịch” năm 2024.

Hội nghị được tổ chức nhằm  đáp ứng nhu cầu thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại Văn bản số 568/UBND-VX ngày 31/01/2024.

Đồng chí Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị

Tham gia hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch; đại diện lãnh đạp các phòng chuyên môn thuộc Sở cùng giảng viên là chuyên gia của Trung tâm Thông tin du lịch, Cục du lịch Quốc gia Việt Nam với hơn 100 học viên là đại diện các cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, Giảng viên đã hướng dẫn học viên khai thác, sử dụng và quản lý tài khoản đã được đăng ký, xác thực trên phần mềm tại địa chỉ https://thongke.tourism.vn/; giới thiệu, hướng dẫn tạo tài khoản, thực hiện báo cáo thông kê trên ứng dụng “Quản trị và kinh doanh du lịch”; cập nhật thông tin, thống nhất phương pháp thống kê du lịch; kỹ năng dự báo thị trường khách du lịch; thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động du lịch của địa phương;…

Giảng viên truyền đạt nội dung tới học viên

Bên cạnh việc nghe lý thuyết, các học viên được thực hành ngay tại buổi tập huấn dưới sự hỗ trợ trực tiếp của giảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua buổi tập huấn, các học viên được trao đổi, thảo luận để làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo thống kê du lịch. Từ đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng, phản ánh đúng yêu cầu của các cấp, ngành trong quản lý, điều hành phát triển du lịch địa phương.

Trang Nhung

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu