error image error image error image

Lào Cai tổ chức tập huấn “Kỹ năng sử dụng các phần mềm áp dụng cho các cơ sở lưu trú về công tác thống kê và dự báo thị trường khách du lịch” năm 2024

14/03/2024 196 0
Dự kiến 02 ngày 27-28/3/2024 tại thị xã Sa Pa, Sở Du lịch Lào Cai sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng sử dụng các phần mềm áp dụng cho các cơ sở lưu trú về công tác thống kê và dự báo thị trường khách du lịch” năm 2024.

Sun Plaza, thị trấn Sa Pa, Lào Cai

Thành phần tham gia tập huấn gồm các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn gồm: Phổ biến các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; Hướng dẫn thực hiện các chế độ báo cáo thống kê du lịch, kỹ năng dự báo khách du lịch; Trao đổi thảo luận.

Trang web Thống kê du lịch

Các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú sẽ được hướng dẫn khai thác, sử dụng, quản lý tài khoản đã được đăng ký, xác thực trên phần mềm tại địa chỉ https://thongke.tourism.vn/; Giới thiệu App “Quản trị và kinh doanh du lịch”, hướng dẫn tạo tài khoản, thực hiện báo cáo trên thống kê trên App thuận tiện, dễ dàng; Cùng với đó là các phương pháp luận về thống kê du lịch; Cập nhật thông tin, thống nhất phương pháp thống kê du lịch; thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động du lịch của địa phương;…

App “Quản trị và kinh doanh du lịch”

Hội nghị nhằm mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trang Nhung

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu