error image error image error image

[INFOGRAPHIC] Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Du lịch Lào Cai năm 2024

15/01/2024 253 0
Với mục tiêu đón trên 8 triệu lượt khách trong năm 2024, du lịch Lào Cai hướng tới tăng trưởng xanh - thông minh - khác biệt, là điểm đến hấp dẫn, an toàn, khác biệt.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Lào Cai đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào hoàn thiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có và xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới, đồng thời nâng cao công tác quản lý về mặt nhà nước trong lĩnh vực du lịch cụ thể như sau:

Bích Ngọc

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu