error image error image error image

Hướng dẫn thủ tục, tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tỉnh Lào Cai

09/01/2023 1600 0
Để các tổ chức/cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật; Sở Du lịch Lào Cai hướng dẫn thực hiện thủ tục, tiêu chuẩn “Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch”

Các loại dịch vụ du lịch đăng kí công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được quy định tại Điều 54 của Luật Du lịch 2017 gồm: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ mua sắm; dịch vụ thể thao; dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch.  

 Quy trình, cách thức thực hiện: Thực hiện theo Quy trình có Mã số QT-21, QT-22, QT-23, QT-24  và QT-25 theo Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt 26 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai. (có Quyết định kèm theo)

Hồ sơ đăng kí gồm: Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (có Mẫu đơn kèm theo); Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Lệ phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ.  

Hồ sơ gửi về Sở Du lịch thẩm định. Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Đoàn Trúc Quỳnh, chuyên viên phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch Lào Cai. Điện thoại: 02143800208 hoặc 0988095002; email: dtquynh-sdl@laocai.gov.vn./.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các thủ tục hướng dẫn vui lòng xem tại đây

Để tải mẫu đơn vui lòng xem tại đây

Phan Phượng

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu