error image error image error image

Hội diễn dân ca, dân vũ dân tộc Hà Nhì huyện Bát Xát

26/01/2024 168 0
Ngày 26/01/2024 (16/12/2023 ÂL), tại nhà giáo dục thể chất xã Y Tý, UBND huyện Bát Xát tổ chức Hội diễn dân ca, dân vũ dân tộc Hà Nhì với chủ đề: Hà Nhì - Hương sắc ngàn mây.

Nhằm bảo tồn, phát huy dân ca dân vũ truyền thống các dân tộc thiểu số nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam nói chung và bản sắc văn hoá các dân tộc Lào Cai nói riêng. Đồng thời góp phần tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc, là dịp gặp gỡ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong đồng bào dân tộc Hà Nhì; giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu, đậm đà bản sắc dân tộc Hà Nhì tại các xã trên địa bàn huyện. UBND huyện Bát  Xát tổ chức Hội diễn dân ca, dân vũ dân tộc Hà Nhì với chủ đề: Hà Nhì - Hương sắc ngàn mây.

Tham gia hội diễn là 4 câu lạc bộ: Nậm Pung, A Lù, Trịnh Tường, Y Tý với hàng chục hội viên. Đây là 4 xã có đồng bào Hà Nhì sinh sống đông nhất trên địa bàn huyện Bát Xát. Chủ đề hội diễn là ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước; Khai thác, gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, phát triển những làn điệu dân ca, những điệu múa dân gian, những nét đặc sắc của các nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống của dân tộc Hà Nhì huyện Bát Xát.

Mỗi câu lạc bộ xây dựng một chương trình nghệ thuật mang bản sắc dân ca, dân vũ dân tộc Hà Nhì, số lượng diễn viên từ 15 người trở lên, thời lượng từ 15 đến 20 phút (đảm bảo 5 tiết mục), bao gồm các thể loại: Ca, múa, nhạc thể hiện nét đẹp trong dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc hà Nhì huyện Bát Xát.

Hội diễn sẽ có  04 giải A; 05 giải B; 06 giải C. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 04 tiết mục xuất sắc (Giải A) tham gia chương trình giao lưu văn nghệ vào hồi 19h00’, ngày 26/01/2024, tại nhà giáo dục thể chất xã Y Tý.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu