error image error image error image

Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

13/01/2023 1368 0
Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết, xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay. Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

Tài liệu tuyên truyền:

            Cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập vào Cổng thông tin điện tử Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://drive.google.com/file/d/1cnVWfLp7G8cHHoSJYuLCJbJ8s87DeH_0/view

            Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tại địa chỉ:   https://stttt.laocai.gov.vn/

            File văn bản: “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” gửi kèm theo. Tải tại đây!

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu