error image error image error image

Bảo Thắng tổ chức cuộc thi sáng tác lo go và ca khúc về huyện

10/02/2023 2086 0
Với mục tiêu ca ngợi và tuyên truyền về tiềm năng phát triển của huyện, thể hiện nổi bật nét đẹp đặc trưng của vùng đất và con người Bảo Thắng, huyện Bảo Thắng tổ chức cuộc thi sang tác logo và ca khúc về huyện nhà.

Theo đó Logo phải có tính kế thừa thể hiện nét riêng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm biểu trưng (Logo) của huyện Bảo Thắng. Biểu trưng (Logo) sẽ được sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của huyện đối với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối nội, đối ngoại của huyện Bảo Thắng.

Các ca khúc có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật; ca ngợi và thể hiện nổi bật nét đẹp đặc trưng của vùng đất và con người Bảo Thắng, tôn vinh truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng, phản ánh được bản sắc văn hóa các dân tộc, quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng và thế mạnh của Bảo Thắng. Thể hiện thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng đã và đang đạt được trên các lĩnh vực.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi cuộc thi logo: từ thời gian phát động cuộc thi đến ngày 15/5/2023. Thời gian trao giải vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng (15/10/1948-15/10/2023).

Thời gian nhận tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác ca khúc: Bắt đầu từ thời gian phát động cuộc thi đến ngày 10/5/2023.

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Tác phẩm gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 148, Đường Cách mạng tháng 8 Thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Email: phongvhtt-baothang@laocai.gov.vn Điện thoại liên hệ: Đ/c: Hồ Quang Hợp - Phó Trưởng phòng, SĐT: 0373.018.415.

Chi tiết xem Thể lệ cuộc thi tại đây!

Phan Phượng

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu