error image error image error image

Gas station vermicelli shop

số71, đường Xuân Viên .Thị trấn Sa pa, Huyện Sapa, Tỉnh Lào Cai Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
quanbuncayxang@vnpt.vn
0973097214

Service

Description

The restaurant sells all kinds of vermicelli such as crab vermicelli, vermicelli snail, vermicelli cha dot, vermicelli cha chan and vermicelli mixed

Near by

Map