Gas station vermicelli shop

số71, đường Xuân Viên .Thị trấn Sa pa, Huyện Sapa, Tỉnh Lào Cai Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
quanbuncayxang@vnpt.vn
0973097214

Service

Description

The restaurant sells all kinds of vermicelli such as crab vermicelli, vermicelli snail, vermicelli cha dot, vermicelli cha chan and vermicelli mixed

Near by

Map