error image error image error image

地址: TDP Nậm Sắt 4, thị trấn Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

电话: 0982919195

电子邮件: hmq259@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Giang Sơn

概论

Khách sạn Giang Sơn nằm ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà, cách dinh thự Hoàng A Tưởng 50m <img alt="" src="https://scontent.iocvnpt.com/resources/portal/Images/LCI/adminsvhttdl/kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n/Giang%20s%C6%A1n/4ed8ca54588197dfce90_558507843 ... Xem thêm

探索室

预订一间房间,与朋友和家人一起享受和放松

地图

靠近

审查和评估承滴盘
(总数 评论)