error image error image error image

Address: TDP Nậm Sắt 4, thị trấn Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lao Cai Province

Phone: 0982919195

Email: hmq259@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Giang Sơn

Introdution

Khách sạn Giang Sơn nằm ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà, cách dinh thự Hoàng A Tưởng 50m <img alt="" src="https://scontent.iocvnpt.com/resources/portal/Images/LCI/adminsvhttdl/kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n/Giang%20s%C6%A1n/4ed8ca54588197dfce90_558507843 ... Xem thêm

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

TypeAlls
(From total review)