error image error image error image

Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  Đền cô Tân An Miễn phí

  xã Tân An - huyện Văn Bàn Xã Tân An, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

 • 09:06
  Nhà hàng 377 600.000 đ

  Tổ dân phố Nậm Cáy - Tt Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

 • 13:30
  Dinh Hoàng A Tưởng 20.000 đ

  Thị trấn Bắc Hà-Huyện Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

 • 15:06
  Nhà Hàng Suối Nguồn Miễn phí

  Khu dân cư số 2. Thị trấn Bắc Hà. Huyện Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

 • 18:18
  Lễ Hội đua ngựa Bắc Hà Miễn phí

  Thị trấn Bắc Hà-Huyện Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai