Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền cô Tân An

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà Hàng Ngân Nga

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chợ Văn hóa Bắc Hà

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà hàng 123

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Lễ Hội đua ngựa Bắc Hà

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa