Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai

Introdution

Price: Free

Phone: 02143871975

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: laocaitipc@gmail.com

Address: 02, Fansipan, thị xã Sa Pa, Lào Cai Phường Sa Pa, Thị Xã Sa Pa, Lao Cai Province

Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch; hội chợ, triển lãm, hội thảo, tổ chức sự kiện, lễ hội, quảng cáo du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 2. Nghiên cứu tổ chức thị trường du lịch; lữ hành trong nước và nước ngoài; tổng hợp, báo cáo định kỳ và chuyên đề về công tác thị trường; 3. Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với tài nguyên du lịch và điều kiện phát triển du lịch của địa phương; tổ chức thể nghiệm các sản phẩm du lịch và phổ biến các sản phẩm du lịch cho các tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh; 4. Tuyên truyền, quảng bá về du lịch, xúc tiến đầu tư về du lịch trong và ngoài nước thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tham quan nghiên cứu và các hoạt động tương tự khác; 5. Sản xuất và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch; 6. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phát triển nguồn ... View more

Map

Introdution

×

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch; hội chợ, triển lãm, hội thảo, tổ chức sự kiện, lễ hội, quảng cáo du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu tổ chức thị trường du lịch; lữ hành trong nước và nước ngoài; tổng hợp, báo cáo định kỳ và chuyên đề về công tác thị trường;

3. Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với tài nguyên du lịch và điều kiện phát triển du lịch của địa phương; tổ chức thể nghiệm các sản phẩm du lịch và phổ biến các sản phẩm du lịch cho các tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh;

4. Tuyên truyền, quảng bá về du lịch, xúc tiến đầu tư về du lịch trong và ngoài nước thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tham quan nghiên cứu và các hoạt động tương tự khác;

5. Sản xuất và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch;
6. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh;

7. Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, kinh doanh du lịch cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh;

8. Tổ chức khảo sát, xây dựng điểm đến du lịch; các chương trình chuyên đề về du lịch phát triển mở rộng thị trường khách du lịch trong và nước ngoài;

9. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ hoạt động du lịch;
10. Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong nước và nước ngoài;
11. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;

12. Tư vấn cho tổ chức và cá nhân về khảo sát thị trường du lịch, đặt chi nhánh văn phòng đại diện du lịch trong nước và nước ngoài;

13. Tổ chức tư vấn xúc tiến, đầu tư du lịch cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch; cung ứng dịch vụ thông tin phát triển du lịch;
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

Type


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food