error image error image error image

Address: 18 Đường 20/9, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lao Cai Province

Phone: 984484660

Email: phuongtrieu100394@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

THEVINH

Introdution

Nhà nghỉ Thế Vinh có vị trí tại Trung tâm thị trân Bắc Hà, các Chợ Bắc Hà 300. Với không gian riêng, yên tĩnh phục hợp cho nghỉ dưỡng

  • Free wifi

  • Car park free charge

  • Towels

  • Shower

  • Slippers

  • Shower

  • 24 hour check in

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)