Chợ Lùng phình
Chợ Lùng phình
Chợ Lùng phình
Chợ Lùng phình
Chợ Lùng phình

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time:

Email: cholungphinh@laocaitourism.vn

Address: nằm về phía Tây Nam, cách thị trấn Bắc Hà 10km và trụ sở xã Lùng Phình 100m Xã Lùng Phình, Huyện Bắc Hà, Lao Cai Province

Lùng Phình là một địa danh có lịch sử hình thành từ lâu đời, chợ hình thành gắn với cái tên Lùng Phình, từ đó đến nay chưa một lần đổi tên. Lùng Phình theo tiếng quan hoả có nghĩa là Rồng Bằng. Địa thế của chợ gợi lên ý tưởng đặt cái tên ấy. Địa thế, tên gọi ấy góp phần làm tăng tính đặc sắc cho phiên chợ

Map

Introdution

×

Lùng Phình là một địa danh có lịch sử hình thành từ lâu đời, chợ hình thành gắn với cái tên Lùng Phình, từ đó đến nay chưa một lần đổi tên. Lùng Phình theo tiếng quan hoả có nghĩa là Rồng Bằng. Địa thế của chợ gợi lên ý tưởng đặt cái tên ấy. Địa thế, tên gọi ấy góp phần làm tăng tính đặc sắc cho phiên chợ

Type


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions