Đền Chiềng Ken
Đền Chiềng Ken
Đền Chiềng Ken
Đền Chiềng Ken

概论

价钱: 自由

电话:

时间去参观一个地方: 60 phút

开放时间: 0:00 - 关闭时间: 23:59

电子邮件: denchiengken@laocaitourism.vn

地址: Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Vào đầu thế kỷ 19, tàn quân Cờ Vàng Trung Quốc, sau khi thất bại trong cuộc chiến chống lại triều đình nhà Thanh, chúng đã trở thành phỉ tràn sang nước ta, vào cướp phá Văn Bàn, Than Uyên. Nguyễn Đình Thu cùng con trai là Nguyễn Đình Long đã tập hợp quân phối hợp cùng Cầm Văn Hánh thủ lĩnh người Thái ở Than Uyên, hiệp đồng tổ chức trận đánh đuổi quân Cờ Vàng ra khỏi khu vực Văn Bàn, Than Uyên. Trong trận đó hai cha con Nguyễn Đình Thu và Nguyễn Đình Long đã hy sinh. Để tưởng nhớ công ơn của hai cha con Nguyễn Đình Thu và Nguyễn Đình Long cùng quân sỹ đã hy sinh chống quân phỉ Trung Quốc xâm lược, nhân dân đã đưa bài vị hai ông vào đền thờ bản Ken. Vì Nguyễn Đình Thu có công nhưng tội cũng nhiều, khi là một mệnh quan, thường xuyên bắt dân nộp thuế khóa, bóc lột nhân dân trong vùng, nên người dân nơi đây đã thống nhất không đặt tượng thờ ông trong Đền. Nguyễn Đình Long đã có công cùng cha tổ chức đuổi giặc Cờ Vàng ... 查看更多

地图

概论

×

Vào đầu thế kỷ 19, tàn quân Cờ Vàng Trung Quốc, sau khi thất bại trong cuộc chiến chống lại triều đình nhà Thanh, chúng đã trở thành phỉ tràn sang nước ta, vào cướp phá Văn Bàn, Than Uyên. Nguyễn Đình Thu cùng con trai là Nguyễn Đình Long đã tập hợp quân phối hợp cùng Cầm Văn Hánh thủ lĩnh người Thái ở Than Uyên, hiệp đồng tổ chức trận đánh đuổi quân Cờ Vàng ra khỏi khu vực Văn Bàn, Than Uyên. Trong trận đó hai cha con Nguyễn Đình Thu và Nguyễn Đình Long đã hy sinh. Để tưởng nhớ công ơn của hai cha con Nguyễn Đình Thu và Nguyễn Đình Long cùng quân sỹ đã hy sinh chống quân phỉ Trung Quốc xâm lược, nhân dân đã đưa bài vị hai ông vào đền thờ bản Ken. Vì Nguyễn Đình Thu có công nhưng tội cũng nhiều, khi là một mệnh quan, thường xuyên bắt dân nộp thuế khóa, bóc lột nhân dân trong vùng, nên người dân nơi đây đã thống nhất không đặt tượng thờ ông trong Đền. Nguyễn Đình Long đã có công cùng cha tổ chức đuổi giặc Cờ Vàng phương Bắc ra khỏi vùng và hướng dẫn nhân dân trong vùng lao động sản xuất ổn định đời sống. Tôn sùng, nhân dân đã đổi tên đệm của ông từ Đình sang Hoàng. Hoàng là tên đệm của các quan, tướng lĩnh có dòng dõi triều đình từ đó Nguyễn Đình Long được gọi là Nguyễn Hoàng Long.

            Di tích lịch sử, văn hóa Đền Ken đã được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận và đầu tư xây dựng tôn tạo đang từng bước hoàn thiện khang trang. Đây là niềm tự hào của nhân dân huyện Văn Bàn về truyền thống giữ bản, giữ nước, phụng thờ người có công vì dân, vì nước. Du khách thập phương đến hành hương ngày một đông.

审查和评估


承滴盘
(总数 评论)

样品计划

宿舍

餐饮

景点