Khu di tích cách mạng Cam Đường
Khu di tích cách mạng Cam Đường
Khu di tích cách mạng Cam Đường
Khu di tích cách mạng Cam Đường
Khu di tích cách mạng Cam Đường

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: phút

Mở cửa: 12:00 SA - Đóng cửa:

Email: ditichcamduong@laocaitourism.vn

Địa chỉ: Cam Đường - Thành Phố Lào Cai Xã Cam Đường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Khu căn cứ cách mạng Cam đường được công nhận là Di tích Lịch sử cách mạng theo Quyết định số 1568/QĐ-VH ngày 20/4/1995. Đây là nơi Chi bộ Cam Đường, Chi bộ nông thôn đầu tiên được thành lập ngày 10/10/1948 có trụ sở đóng tại nhà ông Tài thôn Soi Lần xã Cam Đường, đồng chí Tô Vũ đảm nhiệm chức Bí thư Chi bộ. Chi bộ Cam Đường ra đời là một thắng lợi hết sức to lớn của Đảng ta, làm thức tỉnh mọi tầng lớp nhân dân hướng theo Cách Mạng.    Tháng 10/1948 Trung ương phái đoàn cán bộ lên Cam Đường - Lào Cai để kiểm tra lại phong trào, tỉnh ủy Lào Cai quyết định lấy địa điểm thuộc thung lũng Làng Dạ 1 xã Cam Đường là trung tâm Căn cứ Cách mạng, bởi vì nơi đây có địa hình khá thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển Khu Căn cứ. Trong những ngày tháng mới được thành lập, Tỉnh ủy đã đề ra nhiều hình thức đấu tranh phong phú, đó là phát động chiến tranh du kích giải phóng từng vùng. Với hình thức đấu tranh kết hợp chính ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu căn cứ cách mạng Cam đường được công nhận là Di tích Lịch sử cách mạng theo Quyết định số 1568/QĐ-VH ngày 20/4/1995. Đây là nơi Chi bộ Cam Đường, Chi bộ nông thôn đầu tiên được thành lập ngày 10/10/1948 có trụ sở đóng tại nhà ông Tài thôn Soi Lần xã Cam Đường, đồng chí Tô Vũ đảm nhiệm chức Bí thư Chi bộ. Chi bộ Cam Đường ra đời là một thắng lợi hết sức to lớn của Đảng ta, làm thức tỉnh mọi tầng lớp nhân dân hướng theo Cách Mạng.   
Tháng 10/1948 Trung ương phái đoàn cán bộ lên Cam Đường - Lào Cai để kiểm tra lại phong trào, tỉnh ủy Lào Cai quyết định lấy địa điểm thuộc thung lũng Làng Dạ 1 xã Cam Đường là trung tâm Căn cứ Cách mạng, bởi vì nơi đây có địa hình khá thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển Khu Căn cứ.
 
Trong những ngày tháng mới được thành lập, Tỉnh ủy đã đề ra nhiều hình thức đấu tranh phong phú, đó là phát động chiến tranh du kích giải phóng từng vùng. Với hình thức đấu tranh kết hợp chính trị, đấu tranh vũ trang đã tạo ra một không khí cách mạng sôi động thu hút nhiều quần chúng tham gia đi theo cách mạng. Trong hội nghị mở rộng của Tỉnh ủy họp tại Soi Lần về việc thành lập Chi bộ và lập khu căn cứ, ngoài thành phần đại biểu của các xã, hội nghị còn triệu tập đông đủ cán bộ, quần chúng giác ngộ và tham gia cách mạng. Nêu rõ mục đích của việc thành lập Khu căn cứ là để đoàn kết toàn dân đứng lên làm cách mạng, đánh đuổi thực dân và bè lũ tay sai, giải phóng dân tộc thoát khỏi kiếp nô lệ và bóc lột. Sự kiện thành lập Chi bộ và Khu căn cứ đã làm cho cán bộ, đồng bào các dân tộc trong khu nói riêng và toàn tỉnh nói chung thêm tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, cuộc kháng chiến toàn dân nhất định thắng lợi. Tại đây đã thành lập một trung đội du kích  tại chỗ mỗi xã có từ 1 đến 2 tiểu đội. Đầu tháng 12/1948 công tác chuẩn bị cho cuộc đấu tranh vũ trang của quần chúng đang được gấp rút tiến hành thì địch phát hiện tổ chức vây bắt cán bộ nhưng không thành, chúng bắt một số dân trong đó có đồng chí Hoàng Sào. Địch dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc và dùng nhiều cực hình tra tấn nhưng đồng chí vẫn dữ một lòng trung thành với Đảng với Cách mạng. Trước tình hình đó quân và dân Cam Đường đề nghị tỉnh cho địa phương thực hiện khởi nghĩa vũ trang toàn dân và đã đi đến thắng lợi.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm