error image error image error image

Dê núi Khẩn Liên

Thị trấn Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
bachalaocai@laocaitourism.vn
0888751323

Dịch vụ

Mô tả

Phục vụ 80 khách/ lượt

Thị trấn Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai

0888751323

Những điểm lân cận

Bản đồ