error image error image error image

Thắng Cố Ly Ly

Bắc Hà - Lào Cai Đường Ngọc Uyển, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
bachalaocai@laocaitourism.vn

Dịch vụ

Mô tả

Thị trấn Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai

0987909063

Những điểm lân cận

Bản đồ