Nhà Hàng A Tưởng

Tả Chải, Bắc Hà, Lào Cai, Việt Nam Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
atuong@laocaitourism.vn
0345557386

Dịch vụ

Mô tả

"Đặc Sản Tây Bắc Cơm Lẩu, Thắng Cố, ... giá từ 200k"

Những điểm lân cận

Bản đồ