Nhà hàng Tùng Béo    

270 An Dương Vương Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - 088 828 88 82

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

.

基本信息

开放时间: 10:00

关闭时间: 22:59

美食:

平均价格/人: đ

独特的功能

联系我们

开放时间: 10:00 - 关闭时间: 22:59

270 An Dương Vương Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

088 828 88 82

nhahangtungbeo@vnpt.vn

独特的功能
体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)