matchati    

B1-04, An Dương Vương Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - 097 853 90 28

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

.

基本信息

开放时间: 08:00

关闭时间: 22:00

美食:

平均价格/人: đ

独特的功能

放置前台

免费停车

免费Wifi

联系我们

开放时间: 08:00 - 关闭时间: 22:00

B1-04, An Dương Vương Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

097 853 90 28

matchati@vnpt.vn

独特的功能

放置前台

免费停车

免费Wifi

体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)